THIẾT BỊ INOX

THIẾT BỊ INOX CÔNG NGHIỆP

-Inox Mạnh Hưng cung cấp các thiết bị inox công nghiệp sau:

+ Quầy bar và cafe

+ Thiết bị Inox dùng trong Y Tế

+ Chậu rửa, bồn rửa inox

+ Bàn, tủ, kệ inox

+ Quầy inox

+ Xe đẩy inox

+ Tất cả các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.