Gía trị cốt lõi

Gía trị cốt lõi INOX MẠNH HƯNG

1. Khách hàng là trọng tâm: 

– Khách hàng là trọng tâm, luôn tôn trọng, chăm sóc và hoạt động trên nền tảng thấu hiểu và đáp ứng ngày càng cao những nhu cầu chính đáng của Khách hàng, lấy sự hài lòng của Khách hàng là thước đo thành công.
– Nhân viên chính là khách hàng nội bộ của Doanh nghiệp. Sự tương tác hỗ trợ trong công việc giữa các bộ phận dựa trên nguyên tắc là khách hàng của nhau.

2. Trách nhiệm và Kỷ Luật

– Doanh nghiệp có kỷ luật và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản suất kinh doanh của mình, về những giá trị chuyển giao, sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho Khách hàng.
– Doanh nghiệp tạo dựng cho nhân viên cơ hội và môi trường làm việc tốt nhất, phát triển năng lực và có một sự nghiệp thành đạt.
– Mỗi nhân viên tự chịu trách nhiệm và có kỷ luật với bản thân, với công việc.

3. Chuyên nghiệp: 

– Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, có quy trình, quy chế rõ ràng, nhất quán, hợp lý.
– Nhân viên tự tin vào bản thân, có thái độ làm việc tích cực, mục tiêu rõ ràng, làm việc có kế hoạch và chủ động trong công việc.

4. Nâng cao năng lực: 

– Liên tục cải tiến để nâng cao năng lực, áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh sản xuất và phát triển con người.
– Mỗi cá nhân luôn luôn học hỏi, đề cao vai trò học và tự học để hoàn thiện bản thân.

5. Chia sẻ giá trị:

Chia sẻ những giá trị cho khách hàng, cho đối tác, nhân viên và cộng đồng.

6. Chính trực: 

– Liêm chính, trung thực trong ứng xử và các giao dịch kinh doanh, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, bán hàng theo đúng cam kết báo giá, đảm bảo uy tín công ty.
– Mỗi nhân viên làm việc có nguyên tắc, tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức.

7. Đoàn kết: 

– Doanh nghiệp luôn trên tinh thần hỗ trợ, phối hợp với khách hàng, và đối tác.
– Mỗi cá nhân, bộ phận cùng nhau chung tay, xây dựng công ty ngày càng phát triển, giữa các bộ phận luôn gắn bó để giải quyết công việc được thuận lợi,
nhanh chóng.

8. Khát vọng: 

– Doanh nghiệp sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, luôn đặt ra những mục tiêu lớn để phát triển.
– Nhân viên làm việc trên tinh thần đam mê, cống hiến mong muốn những điều tốt đẹp, hướng thượng có sự thôi thúc mạnh mẽ, đặt ra mục tiêu lớn cho tương lai, ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu.

9. Nhân văn: 

– Inox Mạnh Hưng tạo dựng các mối quan hệ bằng sự thiện chí, nhân văn, hợp tác
– Xây dựng công ty như một ngôi nhà thứ 2, môi trường làm việc thân thiện, xây dựng các chính sách chăm sóc đời sống nhân viên ưu việt, tạo điều kiện cho
nhân viên phát triển toàn diện.
– Nhân viên ứng xử, tương tác trong công việc bằng sự thiện chí, có văn hóa, và đạo đức.

ĐỊA CHỈ:

Chi Nhánh 1: 232 Hoàng Văn Thụ Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM

Chi Nhánh 2: 250 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM

HOTLINE: Kinh doanh 0903.162.066 Kỹ thuật: 0908.414.555

Email:  sales@inoxmanhhung.com – Website : www.inoxmanhhung.com

Youtube  –   Fanpage