Mương thoát sàn

MƯƠNG THOÁT SÀN

  • Sản xuất: Inox Mạnh Hưng
  • Thân làm bằng Inox 304 Poco, dày 1.2mm
  • Inox Tấm Posco loại 1
  •  Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp.
  •  KT: 1000x250x100mm

 VỈ THOÁT SÀN 

  • Sản xuất: Inox Mạnh Hưng
  •  Thân làm bằng Inox 304, Posco dày 1.2mm
  •  Inox đột lỗ
  •  Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp.
  •  KT: 1000x200x10mm